Implementace dynamického remarketingu pro Google Ads (předchozí verze)

31. červenec 2018

Aktualizováno 12.9.2021

V odstavcích níže si ukážeme, co je třeba udělat pro správné fungování dynamického remarketingu Google AdWords u nových účtů, které využívají globální značku AdWords.

Google postupně bude migrovat všechny účty na nové rozhraní Google AdWords, které pro dynamický remarketing využívají modernější způsob měření pomocí globální značky. Stará implementace popsaná zde bude fungovat i nadále, ale doporučujeme na globální značku přejít. Globální značka totiž nabízí některé nové funkce, které starší způsob měření nenabízí.

Remarketingový kód Google AdWords využívající globální značku má opět dvě části. Statickou část, která se nemění a dynamickou část, která se mění podle jednotlivých typů stránek.

Statická část

Nejprve je třeba na váš eshop implementovat statickou část, která vypadá následovně:

<!-- Global site tag (gtag.js) -
Google Ads: CONVERSION_ID --> 
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
  <script>  
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];  
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());  
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID'); 
  </script>

Statický kód je unikátní pro každého uživatele Google AdWords a po založení nového účtu se musí vždy vygenerovat. CONVERSION_ID je třeba nahradit konverzním ID daného účtu. Pokud nám dáte přístup k vašemu AdWords účtu nebo pokud budeme účet zakládat, všechny požadované kódy připravíme a v případě potřeby je vám pro vašeho webmastera zašleme.

Statický kód je třeba umístit na všechny stránky webu a to do hlavičky pokud možno co nejvýše otvíracímu tagu head, aby se kód spouštěl jako první. Tím se zajistí přesné měření kódu.

Dynamická část

Dále je třeba implementovat dynamickou část kódu, která obsahuje vlastní parametry pro jednotlivé stránky vašeho eshopu. Jednotlivé fragmenty umisťujeme hned za statickou část kódu a opět do hlavičky head.

Během implementace je třeba rozlišit následující typy stránek:

Během implementace často dochází k opomenutí parametru 'send_to': 'AW-CONVERSION_ID'. Tento parametr je velmi důležitý, jinak nedojde k odesílání naměřených dat do AdWords účtu.

1.Domovská stránka

Jedná se o úvodní stránku vašeho eshopu (https://vaseshop.cz). Zde je třeba vložit následující kód:

<script
type="text/javascript">
   gtag('event', 'page_view', {
    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',
    'ecomm_pagetype': 'home'
   });
  </script>


2.Výsledky vyhledávání

Jedná se o stránku na vašem eshopu, kde se zobrazují výsledky vyhledávání vašich zákazníků. Na tuto je třeba umístit následující kód:

<script
type="text/javascript">
   gtag('event', 'page_view', {
    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',
    'ecomm_pagetype': 'searchresults'
   });
  </script>


3.Kategorie eshopu

Jedná se o všechny stránky, na kterých probíhá výpis produktů z dané kategorie eshopu. U parametru ecomm_category je třeba nastavit dynamickou proměnou eshopu, aby do parametru eccom_category propisovala jednotlivé kategorie vašeho eshopu. Základní kód vypadá následovně:

<script
type="text/javascript">
   gtag('event', 'page_view', {
    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',
    'ecomm_pagetype': 'category',
    'ecomm_category': 'Dům a zahrada'
   });
  </script>


4.Produktová stránka

Jedná se o produktové stránky, které obsahují jednotlivé produkty vašeho eshopu. Zde je třeba opět upravit proměnné, aby dynamicky propisovaly ID vašeho produktu, jeho cenu a kategorii, ve které je produkt zařazen. Kód pak vypadá následovně:

<script
type="text/javascript">
   gtag('event', 'page_view', {
    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',
    'ecomm_prodid': 'po-123456',
    'ecomm_pagetype': 'product',
    'ecomm_totalvalue': 99.90,
    'ecomm_category': 'Dům a zahrada',
    isSaleItem: false
   });
  </script>


5.Jednotlivé kroky košíku

Jednotlivé stránky košíku, tvoří se podobně jako produktová stránka, ale je nutné navíc sledovat, zda-li zákazník v jednotlivých krocích nějakou položku z košíku neodebral, zároveň zákazník může mít v košíku více položek. Základní kód vypadá následovně:

<script
type="text/javascript">
   gtag('event', 'page_view', {
    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',
    'ecomm_prodid': 'po-123456',
    'ecomm_pagetype': 'cart',
    'ecomm_totalvalue': 149.99
   });
  </script>


Pro více položek v košíku je třeba vytvořit u parametru prodid pole s hranatými závorkami:

<script
type="text/javascript">
   gtag('event', 'page_view', {
    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',
    'ecomm_prodid': ['po-123456', 123456, 'po-123456'],
    'ecomm_pagetype': 'cart',
    'ecomm_totalvalue': 149.99
   });
  </script>


6.Potvrzení objednávky

Jedná se o poslední krok objednávky, kde je většinou poděkování a informace o vytvoření objednávky. Zde je třeba dynamicky propisovat celkovou hodnotu objednávky zákazníka. Kód vypadá následovně:

<script
type="text/javascript">
   gtag('event', 'page_view', {
    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',
    'ecomm_pagetype': 'purchase',
    'ecomm_totalvalue': 999.99
   });
  </script>


7.Ostatní stránky

Následující kód je třeba umístit na všechny stránky, které nesplňují pravidla uvedená výše. Jedná se o stránky s kontaktními údaji, informacích o dopravě atd.:

<script
type="text/javascript">
   gtag('event', 'page_view', {
    'send_to': 'AW-CONVERSION_ID',
    'ecomm_pagetype': 'other'
   });
  </script>


Kompletní specifikaci a popis, co všechno se dá pomocí globální značky měřit, naleznete v příručce pro vývojáře od Googlu.