Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac

3. leden 2024

  A) Nová instalace klienta Outlook a napojení e-mailového účtu

  1.Nová instalace aplikace Outlook prostřednictvím dialogového okna vyzve uživatele k zadání E-mailové adresy. Pokud již máme aplikaci Outlook nainstalovánu a využívámeji, pokračujte od bodu subkapitoly B.


  01 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  2.Jako E-mail zvolíme adresu na serveru OFIX, pod níž byla agenturou založena emailová schránka (adresa a heslo jsou uvedeny na předávacím protokolu k webu). Klikneme na tlačítko “Pokračovat”.


  02 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  3.Aplikace požádá o zadání informací a identifikačních údajů k serveru příchozí pošty IMAP. Vyplňujeme emailovou adresu ke schránce OFIX a příslužné heslo (v předávacím protokolu k webu) a kontrolujeme adresu serveru příchozí pošty IMAP (požadovaná adresa: imap.shmail.cz). Defaultně nastavené připojení SSL ponecháme. U serveru odchozí pošty zadáme jen adresu serveru odchozí pošty SMTP (požadova nápodoba: smtp.shmail.cz). Přidáme účet.


  03 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  4.Je přidán účet s emailovou schránkou do aplikace Outlook. Klient je funkční a služby pro příchozí i odchozí e-mailové zprávy jsou aktivní.


  04 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  5.Doporučujeme provést zpětnou kontrolu správnosti nastavení účtu. Kontrola je popsána v podkapitole C.


  B) Aplikace Outlook je již instalována - přidáváme účet

  1.Otevřeme nabídku Outlook v levém horním rohu monitoru a vybereme možnost “Nastavení”.

  05 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  2.Ze zobrazené nabídky volíme ikonu “Účty”.

  06 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  3.V dialogovém okně můžeme kontrolovat nastavení a identifikátory již propojených účtů i přidat nový e-mailový účet do aplikace Outlook. Přidání účtu provedeme přes symbol“+”, který najdeme v levém dolním rohu dialogového okna.

  07 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  4.Ze zobrazené nabídky volíme možnost “Přidat účet”.

  08 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  5.Aplikace spustí proceduru propojení e-mailového účtu viz subkapitola A.

  09 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  C) Kontrola správnosti nastavení/propojení e-mailového účtu

  1.Kontrola se provádí s využitím dialogového okna pro přidání e-mailového účtu.

  10 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac


  2.V defaultním zobrazení dialogového okna by mělo být vše podstatné předvyplněno. Pozornost věnujeme především podobě adres Incoming/Outgoing server, jejichž podoba musí být imap.shmail.cz/smtp.shmail.cz.

  3.Pod tlačítkem “More Options…” zabezpečíme nastavení parametru Authentication navolbu: “Use Incoming Server Info”.

  11 Nastavení pošty v Microsoft Outlook pro Mac