Jak na kvalitní zadání webových stránek

Jak na kvalitní zadání webových stránek

Kvalita výstupu odpovídá kvalitě zadání. To je prostě fakt. Jako zadavatel (nejen) webových stránek a jako ten, kdo za výsledek platí, by vaším největším zájmem měla být dostačující kvalita.

Proto není radno zadání podceňovat.

Co je zadání?

Zadání se více blíží strategickému dokumentu. To znamená, že jej vytváříte v návaznosti na svou byznysovou strategii s vědomím, jakou část přesně má v této strategii web zastávat.

Zadání obsahuje konkrétní cíle - co by se mělo plnit, v jakém horizontu - v souladu s byznysovými cíli. Možná vám přijde srandovní, že neustále opakuju ony byznysové cíle, ale pravdou zůstává, že velká část klientů vstoupila na trh bez jakýkoliv byznys plánu. To znamená bez analýz konkurence, trhu atp. Neřešili, zda je po službě/produktu poptávka. Neřešili jeho nasycenost. Neřešili zkrátka vůbec nic. Pokud si toto nestanovíte, těžko uspějete. Pokud si toto nenastavíte, ani sebelepší web a následný marketing vás nezachrání. Zato neefektivně utratíte hromadu peněz. 

Pokud si nejste jistí, jaké cíle by měl váš web plnit, mohl by pro vás být užitečný náš článek Cíle webových stránek.

Zadání webu se následně přizpůsobují poklady na web. 

Jak zadání vytvořit

Na pohled složitá otázka s jednoduchou odpovědí - ze strategických dokumentů. Zadání obsahuje informace o cílových skupinách, komunikační a vizuální identitě, očekávaných cílech, rozpočet, očekávaný termín realizace včetně seznamu podkladů, které jsou k dispozici a u kterých naopak očekávate součinnost agentury. To vše má koneckonců vliv na odhadované množství práce. 

Je podstatné upozornit, že i přes pečlivě připravené zadání z vaší strany se stejně nevyhnete nějaké formě workshopu či rozhovoru s project ownerem na straně agentury. Je to proto, že po nastudování potřebných dokumentů si bude chtít agentura ověřit, že hypotézy, které si ohledně trhu, na němž působíte, vytvořila, jsou správné a její myšlenky se neubírají špatnou a tím pádem neefektivní cestou.

Toto spadá do přípravné fáze a rozhodně není záhodno ji podcenit. Byť to bývá vyšší položka, reálně do budoucna šetří peníze, protože minimalizuje počet následných úprav. Kromě studia vámi zaslaných podkladů je součástí také řada různých výzkumů od stolu, diskuze v týmu, analýza konkurence a řada další pro vás neviditelné práce, která je ale potřebná, má-li mít výsledný produkt co možná nejlepší kvalitu.

Rychlý průvodce podklady pro zadání

Pokud vám kterýkoliv ze strategických dokumentů chybí, není třeba panikařit a začít je narychlo vytvářet. Konzultujte s vybranou agenturou, zda je schopna tyto dokumenty vytvořit. Podle toho se následně mění finální cena za realizaci webových stránek.


Navazující aktivity

ZADÁNÍ

POKLADYStrategický dokument, na základě kterého se určují klíčové podklady pro web

Konkrétní výstupy, vycházejí ze zadání

Kdy se řeší


V první fázi při nastavování spolupráce

Druhá fáze před zahájením spolupráce

Co obsahuje


Termín spuštění

Cenu řešení

Velikost řešení (počet podstránek, jazykové mutace atp.)

Zodpovědnost za navazující podklady (klient vs. agentura)


Persony

Na jejich základě se tvoří: komunikační manuál, vizuální identita, usp, konverzní trasy atp.

 • zaškrtnuto
 • nezaškrtnuto

Wireframe

Na jeho základě se tvoří: UX, UI, konverzní trasy atp.

 • zaškrtnuto
 • nezaškrtnuto

Fotky a další obrazové materiály


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Komunikační manuál

Na jeho základě se tvoří: texty na web, claimy, obsahová strategie atp.

 • zaškrtnuto
 • nezaškrtnuto

Vizuální identita

Na jejím základě se tvoří: grafická podoba webu, logo, veškeré grafické výstupy (online i offline)

 • zaškrtnuto
 • nezaškrtnuto

Loga společnosti


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Loga partnerů


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Reference/testemonials


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Konktrétní texty na web


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Informační architektura 


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Struktura webu

Na jejím základě se vytváří informační architektura, menu, kategorie, konverzní trasy atp.

 • zaškrtnuto
 • nezaškrtnuto

Informace o společnosti


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Vize a mise


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Kontaktní osoby vč. kontaktů na ně


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Pobočky a provozní doba


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

USP


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Ukázky realizací


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Názvy produktů/služeb


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Ceníky


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Odkazy na sociální sítě


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Certifikáty a ocenění


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Slogany, claimy


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Přístupy k webhostingu


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Očekávaný termín


 • zaškrtnuto
 • nezaškrtnuto

Rozpočet


 • zaškrtnuto
 • nezaškrtnuto

FAQ


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Obchodní podmínky, GDPR atp.


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto

Překlady do dalších jazykových mutací


 • nezaškrtnuto
 • zaškrtnuto